O firmie Hoist Finance

Jesteśmy w stanie zaoferować proste i jednocześnie indywidualne rozwiązania dla naszych klientów

Kim jesteśmy ?

Hoist Polska Sp. z o.o. zajmuje się nabywaniem i serwisowaniem portfeli wierzytelności masowych, a także świadczeniem komplementarnych usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami masowymi.

Kluczowym aspektem działalności Hoist Polska Sp. z o.o. jest innowacyjność. Udoskonalamy procedury, podnosząc efektywność naszych działań. Celem działalności Firmy jest opracowywanie nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań dopasowanych do oczekiwań Klientów. Jesteśmy partnerem, który w pełni wykorzystuje swoje doświadczenie i kompetencje, aby stworzyć rozwiązania najbardziej odpowiadające potrzebom naszych klientów. Etyka jest filarem rzetelności i zaufania, dlatego też w naszych działaniach kładziemy szczególny nacisk na zachowanie najwyższych standardów etycznych i profesjonalizm świadczonych usług.

Wiedzę, umiejętności i doświadczenie Hoist Polska sp. z o.o. potwierdza licencja Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych, wydana na postawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego Numer DFL/S/4034/328/27/U/10/11/16-1MG z dnia 16 maja 2011 roku.

Hoist Polska sp. z o.o., wcześniej działająca pod nazwą Kancelaria Navi Lex sp. z o.o., w grudniu 2014 roku została włączona w struktury Hoist Finance -ogólnoeuropejskiej firmy windykacyjnej.

Hoist Finance AB (publ) ("Hoist Finance") to ogólnoeuropejska grupa finansowa działająca na rynku zakupów i zarządzania wierzytelnościami. Specjalizujemy się w nabywaniu i zarządzaniu wierzytelnościami konsumenckimi zagrożonymi i niezagrożonymi. Zatrudniamy blisko 1200 pracowników w jedenastu krajach Europy.

Hoist Finance to partner zarówno dla naszych klientów i dla dłużników, oferujący spersonalizowane rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Nasze bogate doświadczenie i zasoby pozwalają nam zarządzać wierzytelnościami w imieniu własnym jak i osób trzecich.

Spółka z Hoist Finance, jest regulowana przez szwedzką Komisję Nadzoru Finansowego. Od 2009 r. Hoist Finance jest jednym z liderów na szwedzkim rynku depozytów detalicznych dzięki internetowej usłudze depozytowej HoistSpar. Usługa depozytowa HoistSpar obsługuje obecnie ponad 85 000 aktywnych rachunków.

Siedziba Grupy znajduje się w Sztokholmie, a oprócz Szwecji nasza działalność rozciąga się na dziesięć innych krajów w Europie, co czyni nas prawdziwie międzynarodową organizacją. Kładziemy wielki nacisk na niezrównaną wiedzę o rynkach, stawiamy na bliskie relacje z klientami i dążymy do tworzenia atrakcyjnego środowiska pracy.

Całkowita wartość księgowa pozyskanych wierzytelności wynosi 12,7 mld SEK, natomiast szacowana wartość odzysków (ERC) brutto za okres 120 miesięcy to 21,4 mld SEK.

Dowiedz się więcej na temat Hoist Finance tutaj

 

Kontakt

Wybierz termin