Informacje prawne

Hoist Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław
(Stadion Miejski we Wrocławiu)
Telefon: +48 71 725 40 71,
Fax: +48 71 735 98 99

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
REGON: 021262809 NIP: 894-299-86-98 KRS: 0000536257
Kapitał Zakładowy: 1.300.000,00 PLN

Numer rachunku bankowego:
Bank Millennium S.A.
PL 44 1160 2202 0000 0001 6294 6723

Kontakt

Wybierz termin