Dwa proste kroki do pozbycia się zadłużenia

Nasze podejście polega na tym, by pomóc dłużnikowi w zorganizowaniu realnego planu spłaty zadłużenia, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację każdego dłużnika. Nasze motto wyraża się w poszanowaniu i zrozumieniu drugiej strony w dążeniu do uregulowania należności. Wyjątkowy i prosty model windykacji firmy Hoist ma za zadanie uwolnić Cię od ciężaru długu - stopniowo, krok po kroku.

Informujemy, że reklamacje na działania jak i w sprawach prowadzonych przez Hoist Polska sp. z o.o. składać można za pomocą korespondencji tradycyjnej, korespondencji elektronicznej lub telefonicznie. Poniżej wskazujemy dane kontaktowe:

Adres: al. Śląska 1,
54-118 Wrocław
Numer telefonu: 71 725 40 71
Adres e-mail: office@hoistfinance.pl

Podejmowane działania przez Hoist Polska sp. z o.o. mają na celu jak najszybsze i rzetelne rozwiązanie sprawy. W związku z powyższym odpowiedź na złożoną reklamację otrzymają Państwo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Hoist Polska. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn udzielenie odpowiedzi merytorycznej nie będzie możliwe w powyżej wskazanym terminie, powiadomimy Państwa o tym pisemnie, ze wskazaniem ostatecznego terminu odpowiedzi.

W przypadku gdy odpowiedź na reklamację okaże się dla Państwa niesatysfakcjonująca istnieje możliwość zwrócenia się ze swoimi wątpliwościami do Rzecznika Finansowego lub dochodzenia swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

Zespół Hoist Polska sp. z o.o.

Kontakt

Wybierz termin